Hoe lang is het vliegen naar Tel Aviv, Israël

De vliegtijd naar Tel Aviv, Israël is 4 uur en 24 minuten.

U landt op luchthaven Ben Gurion International Airport.

De afstand van Amsterdam naar Tel Aviv is 3312 kilometer.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Luchtvervuiling in Tel Aviv

De norm voor luchtvervuiling wordt uitgedrukt in Particulate Matter, beter bekend als fijnstof. Met name fijnstof met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De mate van luchtvervuiling wordt dan ook uitgedrukt in de meetwaarde PM2.5. De World Health Organization heeft de norm voor luchtkwaliteit vastgesteld op 35.5 PM2.5. Bij een langdurige blootstelling aan waarden boven deze norm kunnen ernstige gezondheidsklachten/ziekten optreden zoals longkanker, astma en cardiovasculaire aandoeningen, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen.

De luchtvervuiling in Tel Aviv heeft een gemiddelde concentratie van 25 PM2.5. Hiermee voldoet Tel Aviv aan de norm die de WHO heeft gesteld. Een langdurig verblijf in Tel Aviv kan dus als ongevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd. Tel Aviv behoort tot de 93 steden met de slechtste luchtkwaliteit.

Het dragen van een mondkapje kan de hoeveelheid fijnstof die in uw longen komt verminderen. Let wel goed op dat het mondkapje geschikt is om fijnstof tegen te houden. Veel mondkapjes uit bouwmarkten zijn hier niet voor geschikt. U kiest het beste voor een fijnstofmasker.

Veilig drinkwater in Tel Aviv?

Het kraanwater in Tel Aviv is over het algemeen veilig om te drinken! Wel kan het water, doordat men in Israël andere zuiveringstechnieken gebruikt, anders smaken dan wat u normaal gewend bent. Dit kan echter geen kwaad voor de gezondheid.

Noodzakelijke vaccinaties voor Tel Aviv

Voor uw reis naar Tel Aviv is het belangrijk dat u de juiste vaccinaties heeft gehaald. In Israël komen namelijk meerdere infectieziekten voor die een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop kennen. Enkele van deze infectieziekten openbaren zich pas na enige tijd en kunnen dus ook na terugkomst in Nederland klachten veroorzaken. Om uw reis (en de periode daarna) in goede gezondheid te kunnen beleven, is het raadzaam dat u zich voor, de in Israël voorkomende infectieziekten, heeft laten vaccineren.

Vaccinaties zijn in veel gevallen niet verplicht, maar worden vaak wel vergoed door uw zorgverzekering. Zoals bij zoveel zaken geldt ook hier het advies: Voorkomen is beter dan genezen. Het halen van uw vaccinaties is dan ook vaak een verstandige keus.

In Israël komen de volgende infectieziekten voor:

  • Hepatitus A
  • Hepatitus B

Vaccinatie afspraak maken
Meer info

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis naar Tel Aviv de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om in Tel Aviv op Ben Gurion International Airport uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Welke talen spreken ze in Tel Aviv?

In Israël spreekt vrijwel de gehele bevolking Hebreeuws en / of Arabisch.

Bent u de talen die de bevolking van Israël spreekt niet machtig dan is een goede vertaal app een must. Een veelgebruikte vertaal app is de Google Translate app. Deze app vertaalt van -en naar 90 talen en beschikt ook over automatische spraakvertaling. Bij automatische spraakvertaling wordt gesproken tekst direct vertaald. U hoeft de tekst niet meer in te toetsen maar kunt de app dus laten mee luisteren in een gesprek. De app vertaalt direct wat uw gesprekspartner zegt.

Daarnaast kunt u, door de camera van uw smartphone of tablet op een tekst te richten, direct die tekst vertalen. U kunt hierbij denken aan aan verkeersborden, menu kaarten of andere objecten met een vreemde taal. Google Translate is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App store van Apple.

Reis vertaal app downloaden
Reis vertaal app downloaden

Hoe groot is Israël?

Israël heeft een oppervlakte van 20770 vierkante kilometer. Hiervan bestaat ongeveer 440 vierkante kilometer uit wateroppervlak.

Duurzame energie

Israël genereert ongeveer 475000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 7% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 1,3% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 475000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Israël tot de 116 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Israël een elektriciteit consumptie van 47160000 megawatt. Dit is 0,2% van de totale wereld consumptie. Israël wekt voldoende duurzame energie op om aan 1% van de eigen energiebehoefte te voldoen.