Hoe lang is het vliegen naar Rotterdam, Nederland

De vliegtijd naar Rotterdam, Nederland is 0 uur en 13 minuten.

U landt op luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Eenvoudig in gebruik!

De afstand van Amsterdam naar Rotterdam is 46 kilometer.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Luchtvervuiling in Rotterdam

De norm voor luchtvervuiling wordt uitgedrukt in Particulate Matter, beter bekend als fijnstof. Met name fijnstof met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De mate van luchtvervuiling wordt dan ook uitgedrukt in de meetwaarde PM2.5. De World Health Organization heeft de norm voor luchtkwaliteit vastgesteld op 35.5 PM2.5. Bij een langdurige blootstelling aan waarden boven deze norm kunnen ernstige gezondheidsklachten/ziekten optreden zoals longkanker, astma en cardiovasculaire aandoeningen, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen.

De luchtvervuiling in Rotterdam heeft een gemiddelde concentratie van 15 PM2.5. Hiermee voldoet Rotterdam aan de norm die de WHO heeft gesteld. Een langdurig verblijf in Rotterdam kan dus als ongevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd. Rotterdam behoort tot de 147 steden met de slechtste luchtkwaliteit.

Het dragen van een mondkapje kan de hoeveelheid fijnstof die in uw longen komt verminderen. Let wel goed op dat het mondkapje geschikt is om fijnstof tegen te houden. Veel mondkapjes uit bouwmarkten zijn hier niet voor geschikt. U kiest het beste voor een fijnstofmasker.

Veilig drinkwater in Rotterdam?

Het kraanwater in Rotterdam is over het algemeen veilig om te drinken! Wel kan het water, doordat men in Nederland andere zuiveringstechnieken gebruikt, anders smaken dan wat u normaal gewend bent. Dit kan echter geen kwaad voor de gezondheid.

Noodzakelijke vaccinaties voor Rotterdam

Voor uw reis naar Rotterdam, Nederland zijn geen vaccinaties nodig. Er komen in Nederland geen infectieziekten voor waarvoor vaccinaties noodzakelijk zijn.

Welke taal spreken ze in Rotterdam?

In Nederland spreekt vrijwel de gehele bevolking Nederlands. Naast deze veel voorkomende taal wordt er lokaal ook in het Fries en Limburgs gecommuniceerd.

Bent u de taal die de bevolking van Nederland spreekt niet machtig dan is een goede vertaal app een must. Een veelgebruikte vertaal app is de Google Translate app. Deze app vertaalt van -en naar 90 talen en beschikt ook over automatische spraakvertaling. Bij automatische spraakvertaling wordt gesproken tekst direct vertaald. U hoeft de tekst niet meer in te toetsen maar kunt de app dus laten mee luisteren in een gesprek. De app vertaalt direct wat uw gesprekspartner zegt.

Daarnaast kunt u, door de camera van uw smartphone of tablet op een tekst te richten, direct die tekst vertalen. U kunt hierbij denken aan aan verkeersborden, menu kaarten of andere objecten met een vreemde taal. Google Translate is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App store van Apple.

Reis vertaal app downloaden
Reis vertaal app downloaden

Hoe groot is Nederland?

Nederland heeft een oppervlakte van 41543 vierkante kilometer. Hiervan bestaat ongeveer 7650 vierkante kilometer uit wateroppervlak.

CO2 uitstoot

Nederland heeft een totale CO2 emissie van ongeveer 158000 Kilo ton per jaar, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is 0,44% van de totale CO2 uitstoot ter wereld. Met deze uitstoot behoort Nederland tot de 32 landen die de meeste CO2 uitstoot produceren.

Per hoofd wordt er in Nederland ongeveer 9,4 ton CO2 uitgestoten per jaar. Hiermee staat de bevolking van Nederland op een 15e plaats van uitstoot per hoofd van de bevolking.

Duurzame energie

Nederland genereert ongeveer 12063000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 1% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 41,3% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 12063000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Nederland tot de 42 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Nederland een elektriciteit consumptie van 115900000 megawatt. Dit is 0,5% van de totale wereld consumptie. Nederland wekt voldoende duurzame energie op om aan 10,4% van de eigen energiebehoefte te voldoen.