Hoe lang is het vliegen naar Luxor, Egypte

De vliegtijd naar Luxor, Egypte is 5 uur en 0 minuten.

U landt op luchthaven Luxor International Airport.

De afstand van Amsterdam naar Luxor is 3773 kilometer.

De totale CO2 uitstoot voor deze vlucht ligt tussen de 4033 en 8557 kilo CO2.
De uiteindelijke CO2 uitstoot is afhankelijk van de belading en het type vliegtuig waarmee u vliegt.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Veilig drinkwater in Luxor?

Het kraanwater in Luxor is drinkbaar maar smaakt naar chloor.

In Egypte gebruikt men chloor om het drinkwater te desinfecteren. Hierdoor smaakt het water niet zoals u het, bijvoorbeeld in Nederland, gewend bent. Hoewel het kraanwater een sterke chloor smaak heeft, kan het zonder gevaar voor de gezondheid worden gedronken.

Drinkt u liever water wat qua smaak meer overeenkomt met het leidingwater in Nederland kies dan voor bronwater of flessenwater.

Noodzakelijke vaccinaties voor Luxor

Voor uw reis naar Luxor is het belangrijk dat u de juiste vaccinaties heeft gehaald. In Egypte komen namelijk meerdere infectieziekten voor die een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop kennen. Enkele van deze infectieziekten openbaren zich pas na enige tijd en kunnen dus ook na terugkomst in Nederland klachten veroorzaken. Om uw reis (en de periode daarna) in goede gezondheid te kunnen beleven, is het raadzaam dat u zich voor, de in Egypte voorkomende infectieziekten, heeft laten vaccineren.

Vaccinaties zijn in veel gevallen niet verplicht, maar worden wel vergoed door uw zorgverzekering. Zoals bij zoveel zaken geldt ook hier het advies: Voorkomen is beter dan genezen. Het halen van uw vaccinaties is dan ook vaak een verstandige keus.

Een uitzondering hierop is de vaccinatie tegen Gele Koorts. Deze infectieziekte wordt overgebracht door muggen en is in 30% van de gevallen dodelijk. In Egypte moet u kunnen aantonen dat u bent gevaccinneerd tegen Gele Koorts indien u, binnen 7 dagen voor uw aankomst op Luxor International Airport, in een "gele koorts land" bent geweest.

In Egypte komen de volgende infectieziekten voor:

  • Polio DTP
  • Hepatitus A
  • Hepatitus B

Vaccinatie afspraak maken
Meer info

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis naar Luxor de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om in Luxor op Luxor International Airport uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Welke talen spreken ze in Luxor?

In Egypte spreekt vrijwel de gehele bevolking Arabisch en / of Koptisch.

Bent u de talen die de bevolking van Egypte spreekt niet machtig dan is een goede vertaal app een must. Een veelgebruikte vertaal app is de Google Translate app. Deze app vertaalt van -en naar 90 talen en beschikt ook over automatische spraakvertaling. Bij automatische spraakvertaling wordt gesproken tekst direct vertaald. U hoeft de tekst niet meer in te toetsen maar kunt de app dus laten mee luisteren in een gesprek. De app vertaalt direct wat uw gesprekspartner zegt.

Daarnaast kunt u, door de camera van uw smartphone of tablet op een tekst te richten, direct die tekst vertalen. U kunt hierbij denken aan aan verkeersborden, menu kaarten of andere objecten met een vreemde taal. Google Translate is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App store van Apple.

Reis vertaal app downloaden
Reis vertaal app downloaden

Hoe groot is Egypte?

Egypte heeft een oppervlakte van 1001450 vierkante kilometer. Hiervan bestaat ongeveer 6000 vierkante kilometer uit wateroppervlak.

CO2 uitstoot

Egypte heeft een totale CO2 emissie van ongeveer 225000 Kilo ton per jaar, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is 0,63% van de totale CO2 uitstoot ter wereld. Met deze uitstoot behoort Egypte tot de 27 landen die de meeste CO2 uitstoot produceren.

Per hoofd wordt er in Egypte ongeveer 2,7 ton CO2 uitgestoten per jaar. Hiermee staat de bevolking van Egypte op een 38e plaats van uitstoot per hoofd van de bevolking.

Duurzame energie

Egypte genereert ongeveer 14721000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 90% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 0,9% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 14721000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Egypte tot de 35 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Egypte een elektriciteit consumptie van 138600000 megawatt. Dit is 0,5% van de totale wereld consumptie. Egypte wekt voldoende duurzame energie op om aan 10,6% van de eigen energiebehoefte te voldoen.