Infectieziekten

Hieronder vindt u aanvullende informatie over bovenstaande infectieziekten:

Buiktyfus
Buiktyfus wordt veroorzaakt door voeding besmet met de Salmonella typhi en veroorzaakt hoge koorts, bloedingen en darmperforaties. De ziekte is zonder goede behandeling vaak dodelijk. Ziekenhuisopname is vrijwel altijd nodig voor een goede behandeling.

DTP
DPT staat voor Difterie, Tetanus en Polio. Vrijwel iedereen die na 1950 is geboren heeft deze vaccinatie als kind gehad. Een nieuwe vaccinatie is alleen noodzakelijk indien uw laatste DTP vaccinatie langer dan 10 jaar geleden is gezet.

Hepatitus A
Hepatitus A staat ook bekend als besmettelijke geelzucht en wordt veroorzaakt door besmet voedsel en water. De symptomen bestaan uit koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, buikkrampen, diarree, donkere urine en lichtgekleurde ontlasting. Daarnaast kleurt het oogwit en de huid gelig als gevolg van een niet goed functionerende lever. Hepatitus A kent een ziekteverloop van 4 tot 6 weken. Ongeveer 25% van de reizigers die Hepatitus A oploopt kan gedurende 6 maanden niet werken als gevolg van lichamelijke klachten.

Hepatitus B
Hepatitus B is één van de meest besmettelijke infectieziekten ter wereld. Het wordt overgebracht bij seksueel contact of bij bloedcontact. Hepatititus B heeft vergelijkbare symptomen als Hepatitus A zoals vermoeidheid, misselijkheid, braken, pijn in de bovenbuik en geelzucht. Bij een niet tijdig behandelde Hepatitus B besmetting kan accut leverfalen optreden. Ook levercirrose (verschrompeling van de lever) kan uiteindelijk optreden. Omdat het vier weken tot een half jaar kan duren voordat de sypmtomen zich openbaren is een juiste diagnose vaak moeilijk.

Gele Koorts
Gele koorts wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt koorts, geelzucht en bloedingen. Ongeveel 30% van de gevallen is dodelijk. De meest voorkomende symptomen zijn hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en geelzucht. Na enige tijd treedt herstel op die in een deel van de gevallen slechts van korte duur is. Bij een kleine groep volgt namelijk een tweede fase van symptomen waaronder bloederige diarree, ernstige geelzucht, bloedingen, shock en neurologische afwijkingen. Ongeveer de helft van alle patiënten die in deze tweede fase komen overlijd.

BMR
BMR staat voor Bof, Mazelen en Rode Hond. Indien u na 1987 bent geboren heeft u als kind voor alle 3 de ziekten een inenting gehad. Deze inenting biedt in 95% van de gevallen een levenslange bescherming. Bent u tussen 1976 en 1987 geboren dan heeft u als kind alleen een inenting tegen de mazelen gehad. Ligt uw geboortejaar voor 1976 dan is de kans groot dat u voor geen van de drie ziekten bent ingeent.

Rabiës
Rabiës is een altijd dodelijke ziekte veroorzaakt door de beet van een besmet zoogdier, zoals bijvoorbeeld honden en katten maar ook vleermuizen. Indien u al wondjes op de huid heeft kan contact met het speeksel van een besmet zoogdier al voldoende zijn voor een besmetting. De symptomen ontwikkelen varieert van enkele weken tot meerdere maanden.

TBC
Besmetting met TBC vindt plaats via hoestende mensen met open tuberculose. Een vaccinatie zal de besmetting niet voorkomen, maar zorgt er wel voor dat de ziekte milder verloopt.

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om op de luchthaven van uw bestemming uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Vaccinatie afspraak maken