Hoe lang is het vliegen naar Eilat, Israël

De vliegtijd naar Eilat, Israël is 4 uur en 39 minuten.

U landt op luchthaven Ovda International Airport.

De afstand van Amsterdam naar Eilat is 3497 kilometer.

De totale CO2 uitstoot voor deze vlucht ligt tussen de 3748 en 7952 kilo CO2.
De uiteindelijke CO2 uitstoot is afhankelijk van de belading en het type vliegtuig waarmee u vliegt.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Veilig drinkwater in Eilat?

Het kraanwater in Eilat is over het algemeen veilig om te drinken! Wel kan het water, doordat men in Israël andere zuiveringstechnieken gebruikt, anders smaken dan wat u normaal gewend bent. Dit kan echter geen kwaad voor de gezondheid.

Noodzakelijke vaccinaties voor Eilat

Voor uw reis naar Eilat is het belangrijk dat u de juiste vaccinaties heeft gehaald. In Israël komen namelijk meerdere infectieziekten voor die een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop kennen. Enkele van deze infectieziekten openbaren zich pas na enige tijd en kunnen dus ook na terugkomst in Nederland klachten veroorzaken. Om uw reis (en de periode daarna) in goede gezondheid te kunnen beleven, is het raadzaam dat u zich voor, de in Israël voorkomende infectieziekten, heeft laten vaccineren.

Vaccinaties zijn in veel gevallen niet verplicht, maar worden vaak wel vergoed door uw zorgverzekering. Zoals bij zoveel zaken geldt ook hier het advies: Voorkomen is beter dan genezen. Het halen van uw vaccinaties is dan ook vaak een verstandige keus.

In Israël komen de volgende infectieziekten voor:

  • Hepatitus A
  • Hepatitus B

Vaccinatie afspraak maken
Meer info

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis naar Eilat de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om in Eilat op Ovda International Airport uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Welke talen spreken ze in Eilat?

In Israël spreekt vrijwel de gehele bevolking Hebreeuws en / of Arabisch.

Bent u de talen die de bevolking van Israël spreekt niet machtig dan is een goede vertaal app een must. Een veelgebruikte vertaal app is de Google Translate app. Deze app vertaalt van -en naar 90 talen en beschikt ook over automatische spraakvertaling. Bij automatische spraakvertaling wordt gesproken tekst direct vertaald. U hoeft de tekst niet meer in te toetsen maar kunt de app dus laten mee luisteren in een gesprek. De app vertaalt direct wat uw gesprekspartner zegt.

Daarnaast kunt u, door de camera van uw smartphone of tablet op een tekst te richten, direct die tekst vertalen. U kunt hierbij denken aan aan verkeersborden, menu kaarten of andere objecten met een vreemde taal. Google Translate is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App store van Apple.

Reis vertaal app downloaden
Reis vertaal app downloaden

Hoe groot is Israël?

Israël heeft een oppervlakte van 20770 vierkante kilometer. Hiervan bestaat ongeveer 440 vierkante kilometer uit wateroppervlak.

Duurzame energie

Israël genereert ongeveer 475000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 7% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 1,3% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 475000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Israël tot de 116 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Israël een elektriciteit consumptie van 47160000 megawatt. Dit is 0,2% van de totale wereld consumptie. Israël wekt voldoende duurzame energie op om aan 1% van de eigen energiebehoefte te voldoen.