Hoe lang is het vliegen naar Charkov, Oekraïne

De vliegtijd naar Charkov, Oekraïne is 2 uur en 59 minuten.

U landt op luchthaven Kharkiv International Airport.

Eenvoudig in gebruik!

De afstand van Amsterdam naar Charkov is 2198 kilometer.

De totale CO2 uitstoot voor deze vlucht ligt tussen de 2406 en 5104 kilo CO2.
De uiteindelijke CO2 uitstoot is afhankelijk van de belading en het type vliegtuig waarmee u vliegt.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Veilig drinkwater in Charkov?

Het wordt afgeraden om het kraanwater in Charkov te drinken!

De kwaliteit van het leidingwater in Oekraïne is wisselend en kan daardoor niet worden gegarandeerd. Zo is het kraanwater in de grote steden meestal van voldoende kwaliteit, maar er komen er ook perioden voor dat het kraanwater daar niet schoon genoeg is om te drinken. Verblijft u buiten de de grote steden dan kunt u er vanuit gaan dat het kraanwater zeker niet veilig is. Het drinken van het vervuild kraanwater kan leiden tot ernstige ziekten zoals Cholera, Tyfus, Hepatitis, Meningitis, Legionella of besmetting met het Norovirus.

Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in Oekraïne water wilt drinken. Drink geen kraanwater maar kies voor flessenwater of ontsmet het kraanwater met zuiveringstabletten of een speciaal waterfilter, voordat u het drinkt.

Katadyn Waterzuiveringstabletten
Zuiveringstabletten
Prijs: EUR 18,95
Tabletten bestellen

Het Katadyn Waterzuiveringstablet is een snelle en effectieve desinfectie voor helder water. Binnen 30 minuten is, in de meeste gevallen, het water veilig drinkbaar. Gezuiverd water kunt u vervolgens gedurende 6 maanden bewaren. Deze waterzuiveringstabletten worden vaak gebruikt tijdens het reizen, kamperen en / of wandelen in het buitenland.

Katadyn Waterfilter Vario
Katadyn Waterfilter Vario
Prijs: EUR 120,00
Waterfilter bestellen

Het Katadyn Vario filter is bijzonder doeltreffend en biedt een optimaal gebruiksgemak. Het reinigt 1 liter water binnen 2 minuten! Door een speciaal filtersysteem voorzien van zowel een keramisch als een glasvezel filter heeft u in een handomdraai veilig drinkbaar water. Het steenkool (koolstof) filter verwijdert daarnaast eventuele nare luchtjes.

Controleer voordat u water uit een fles drinkt altijd of de originele afsluiting nog heel is. Het komt namelijk regelmatig voor dat gebruikte flessen worden gevuld met vervuild kraanwater en als schoon bronwater worden aangeboden. Alleen wanneer de originele afsluiting (sealing) van de fles (zoals deze door de producent is aangebracht) nog heel is, kunt u het water veilig drinken. Is de sealing van de fles verwijderd of beschadigd beschouw het water dan als verontreinigd en gooi het weg of zuiver het met zuiveringstabletten of een filter.

Omdat de kwaliteit van het kraanwater in Charkov niet kan worden gegarandeerd en er een reële kans is op vervuild kraanwater dient u naast flessenwater, reinigingstabletten en eventueel filters ook aanvullende maatregelen te nemen. Drink geen drankjes met ijsklontjes, eet geen waterijsjes, gebruik geen leidingwater voor het poetsen van uw tanden of het reinigen van uw lenzen en eet alleen groenten waarvan u zeker bent dat deze is gewassen in gekookt water.

Noodzakelijke vaccinaties voor Charkov

Voor uw reis naar Charkov is het belangrijk dat u de juiste vaccinaties heeft gehaald. In Oekraïne komen namelijk meerdere infectieziekten voor die een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop kennen. Enkele van deze infectieziekten openbaren zich pas na enige tijd en kunnen dus ook na terugkomst in Nederland klachten veroorzaken. Om uw reis (en de periode daarna) in goede gezondheid te kunnen beleven, is het raadzaam dat u zich voor, de in Oekraïne voorkomende infectieziekten, heeft laten vaccineren.

Vaccinaties zijn in veel gevallen niet verplicht, maar worden wel vergoed door uw zorgverzekering. Zoals bij zoveel zaken geldt ook hier het advies: Voorkomen is beter dan genezen. Het halen van uw vaccinaties is dan ook vaak een verstandige keus.

In Oekraïne komen de volgende infectieziekten voor:

  • Polio DTP
  • Hepatitus A
  • Hepatitus B

Vaccinatie afspraak maken
Meer info

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis naar Charkov de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om in Charkov op Kharkiv International Airport uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Welke taal spreken ze in Charkov?

In Oekraïne spreekt vrijwel de gehele bevolking Oekra.

CO2 uitstoot

Oekraïne heeft een totale CO2 emissie van ongeveer 249000 Kilo ton per jaar, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is 0,7% van de totale CO2 uitstoot ter wereld. Met deze uitstoot behoort Oekraïne tot de 23 landen die de meeste CO2 uitstoot produceren.

Per hoofd wordt er in Oekraïne ongeveer 5,5 ton CO2 uitgestoten per jaar. Hiermee staat de bevolking van Oekraïne op een 25e plaats van uitstoot per hoofd van de bevolking.

Duurzame energie

Oekraïne genereert ongeveer 11129000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 93% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 2,6% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 11129000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Oekraïne tot de 44 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Oekraïne een elektriciteit consumptie van 175300000 megawatt. Dit is 0,7% van de totale wereld consumptie. Oekraïne wekt voldoende duurzame energie op om aan 6,3% van de eigen energiebehoefte te voldoen.