Hoe lang is het vliegen naar Ankara, Turkije

De vliegtijd naar Ankara, Turkije is 3 uur en 25 minuten.

U landt op luchthaven Esenboga International Airport.

Eenvoudig in gebruik!

De afstand van Amsterdam naar Ankara is 2536 kilometer.

De totale CO2 uitstoot voor deze vlucht ligt tussen de 2755 en 5844 kilo CO2.
De uiteindelijke CO2 uitstoot is afhankelijk van de belading en het type vliegtuig waarmee u vliegt.

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Noodzakelijke vaccinaties

Airport hotels Complete vakanties Reviews

Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling

Duurzame energie

Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken
Luchtvervuiling Duurzame energie
Wijzig vertrekpunt Vlucht zoeken Airport hotels Noodzakelijke vaccinaties
Complete vakanties Reviews Kraanwater drinkbaar? Uber rit boeken Luchtvervuiling Duurzame energie

Hoe groot is Ankara?

Ankara heeft een oppervlakte van 1910 vierkante kilometer en telt ongeveer 5150000 inwoners. De drukte in een stad kan worden bepaald op basis van de bevolkingsdichtheid. In Ankara wonen ongeveer 2700 inwoners per vierkante kilometer.

Luchtvervuiling in Ankara

De norm voor luchtvervuiling wordt uitgedrukt in Particulate Matter, beter bekend als fijnstof. Met name fijnstof met een diameter kleiner dan 2.5 micrometer kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De mate van luchtvervuiling wordt dan ook uitgedrukt in de meetwaarde PM2.5. De World Health Organization heeft de norm voor luchtkwaliteit vastgesteld op 35.5 PM2.5. Bij een langdurige blootstelling aan waarden boven deze norm kunnen ernstige gezondheidsklachten/ziekten optreden zoals longkanker, astma en cardiovasculaire aandoeningen, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen.

De luchtvervuiling in Ankara heeft een gemiddelde concentratie van 40 PM2.5. Hiermee voldoet Ankara niet aan de norm die de WHO heeft gesteld. Een langdurig verblijf in Ankara kan dus als gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd. Ankara behoort tot de 38 steden met de slechtste luchtkwaliteit.

Het dragen van een mondkapje kan de hoeveelheid fijnstof die in uw longen komt verminderen. Let wel goed op dat het mondkapje geschikt is om fijnstof tegen te houden. Veel mondkapjes uit bouwmarkten zijn hier niet voor geschikt. U kiest het beste voor een fijnstofmasker.

Veilig drinkwater in Ankara?

Het wordt afgeraden om het kraanwater in Ankara te drinken!

In Turkije gebruikt men Chloor om het drinkwater te reinigen. Hierdoor heeft het kraanwater een sterke Chloor smaak. Naast een afwijkende smaak kan Chloor ook maag en darmklachten veroorzaken. Drink daarom geen kraanwater maar kies voor bronwater / flessenwater. Flessenwater is in Turkije ruimschoots beschikbaar en wordt op veel plaatsen verkocht.

Controleer altijd voordat u water uit een fles drinkt of de originele afsluiting nog heel is. Het komt namelijk wel eens voor dat gebruikte flessen worden gevuld met kraanwater en als schoon bronwater worden aangeboden. Alleen wanneer de originele afsluiting (sealing) van de fles (zoals deze door de producent is aangebracht) nog heel is, kunt u het water veilig drinken.

Noodzakelijke vaccinaties voor Ankara

Voor uw reis naar Ankara is het belangrijk dat u de juiste vaccinaties heeft gehaald. In Turkije komen namelijk meerdere infectieziekten voor die een ernstig of zelfs dodelijk ziekteverloop kennen. Enkele van deze infectieziekten openbaren zich pas na enige tijd en kunnen dus ook na terugkomst in Nederland klachten veroorzaken. Om uw reis (en de periode daarna) in goede gezondheid te kunnen beleven, is het raadzaam dat u zich voor, de in Turkije voorkomende infectieziekten, heeft laten vaccineren.

Vaccinaties zijn in veel gevallen niet verplicht, maar worden wel vergoed door uw zorgverzekering.

In Turkije komen de volgende infectieziekten voor:

  • Polio (DTP)
  • Hepatitus A
  • Hepatitus B

Vaccinatie afspraak maken
Meer info

U doet er verstandig aan om voorafgaand aan uw reis naar Ankara de noodzakelijke vaccinaties te halen. Zo voorkomt u dat uw reis mogelijk ernstige gevolgen krijgt. Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de kosten van vaccinaties. Het is niet mogelijk om in Ankara op Esenboga International Airport uw vaccinaties te halen. Veel vaccinaties hebben namelijk enige tijd nodig voordat de werking optimaal is.

Welke taal spreken ze in Ankara?

In Turkije spreekt vrijwel de gehele bevolking Turks.

Bent u de taal die de bevolking van Turkije spreekt niet machtig dan is een goede vertaal app een must. Een veelgebruikte vertaal app is de Google Translate app. Deze app vertaalt van -en naar 90 talen en beschikt ook over automatische spraakvertaling. Bij automatische spraakvertaling wordt gesproken tekst direct vertaald. U hoeft de tekst niet meer in te toetsen maar kunt de app dus laten mee luisteren in een gesprek. De app vertaalt direct wat uw gesprekspartner zegt.

Daarnaast kunt u, door de camera van uw smartphone of tablet op een tekst te richten, direct die tekst vertalen. U kunt hierbij denken aan aan verkeersborden, menu kaarten of andere objecten met een vreemde taal. Google Translate is gratis verkrijgbaar in de Google Play Store en de App store van Apple.

Reis vertaal app downloaden
Reis vertaal app downloaden

Hoe groot is Turkije?

Turkije heeft een oppervlakte van 783562 vierkante kilometer. Hiervan bestaat ongeveer 13930 vierkante kilometer uit wateroppervlak.

CO2 uitstoot

Turkije heeft een totale CO2 emissie van ongeveer 353000 Kilo ton per jaar, veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit is 0,99% van de totale CO2 uitstoot ter wereld. Met deze uitstoot behoort Turkije tot de 17 landen die de meeste CO2 uitstoot produceren.

Per hoofd wordt er in Turkije ongeveer 4,7 ton CO2 uitgestoten per jaar. Hiermee staat de bevolking van Turkije op een 30e plaats van uitstoot per hoofd van de bevolking.

Duurzame energie

Turkije genereert ongeveer 64637000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie. 89% van deze duurzame energie bestaat uit waterenergie en wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en / of stuwdammen. 0,9% van de duurzame energie wordt opgewekt uit windenergie. Met 64637000 Mw/uur per jaar aan duurzame energie behoort Turkije tot de 12 landen die de meeste duurzame, non fossiele, energie opwekken.

In totaal heeft Turkije een elektriciteit consumptie van 264136780 megawatt. Dit is 1% van de totale wereld consumptie. Turkije wekt voldoende duurzame energie op om aan 24,5% van de eigen energiebehoefte te voldoen.